Obavijest o završetku nabave

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NABAVE 

Nabava prema OoN od 11.09.2017. je završena te su po grupama odabrani dobavljači kako slijedi:

 • Grupa 1 – Milivojević inžinjering
 • Grupa 2 – O-K-TEH
 • Grupa 3 – Carbo concept
 • Grupa 4 – Milivojević inžinjering
 • Grupa 5 – Mlakar viličari
 • Grupa 6 – Primark

 

Donja Bistra, 09.10.2017.g.

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

1. NAZIV, ADRESA I KONTAKT NOJN-A:

Naziv naručitelja: SWISSCOLOR d.o.o.
Sjedište: Gospodarska br. 2, 10298 Donja Bistra
OIB: 23856222941
Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr

2. OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su slijedeći strojevi i oprema:

 • Linija za punjenje 1 – 1 kom
 • Linija za miješanje – 1 kom
 • Kompletna linija za puhanje – 1 kom
 • Linija za punjenje 2 – 1 kom
 • Plinski viličar – 1 kom
 • Obilježavanje proizvoda Inkjet – 1 kom

Ostali podaci detaljno su opisani u Dokumentaciji za nadmetanje.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje u jednoj fazi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do 30.09.2017. godine u 11:00 sati, na adresu iz točke 1 ili e-mail adresu: swisscolor@swisscolor.hr.

5. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI DOSTAVLJENA

Hrvatski, engleski ili njemački jezik.

6. ELEKTRONIČKA ADRESA ZA DODATNE INFORMACIJE

Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr
www.swisscolor.hr

Dokumentacija za nadmetanje čini prilog ove Obavijesti.

Donja Bistra, 11.09.2017.g.

DOKUMENTACIJA:

 • Obavijest o nabavi Swisscolor d.o.o. PREUZMI 
 • Dokumentacija za nadmetanje Swisscolor d.o.o. PREUZMI 
 • Prilog 1_Ponudbeni list PREUZMI
 • Prliog 2_Izjava o nepostojanju razloga isključenja PREUZMI
 • Prliog 3_Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije PREUZMI
 • Prilog 4_Tehničke specifikacije PREUZMI
 • Prilog 5_Troškovnik PREUZMI

Obavijest o završetku nabave

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU NABAVE 

Nabava prema OoN od 13.02.2017. je završena te je odabran dobavljač:

 • Paramont d.o.o.

 

Donja Bistra, 13.03.2017.g.

Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

1. NAZIV, ADRESA I KONTAKT NOJN-A:   

Naziv naručitelja: SWISSCOLOR d.o.o.
Sjedište: Gospodarska br. 2, 10298 Donja Bistra
OIB: 23856222941
Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr

2. OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE

Izgradnja novog pogona za proizvodnju auto kozmetike i sredstava za pranje i čišćenje u domaćinstvu na lokaciji Donja Bistra, Gospodarska 2.

Ostali podaci detaljno su opisano u Dokumentaciji za nadmetanje.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje u jednoj fazi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi radova.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do 07.03.2017. godine u 11:00 sati, na adresu iz točke 1.

5. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI DOSTAVLJENA

Hrvatski jezik.

6. ELEKTRONIČKA ADRESA ZA DODATNE INFORMACIJE

Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr
www.swisscolor.hr

Dokumentacija za nadmetanje čini prilog ove Obavijesti.

Donja Bistra, 13.02.2017.g.

DOKUMENTACIJA:

 • Obavijest o nabavi Swisscolor d.o.o.    PREUZMI
 • Dokumentacija za nadmetanje Swisscolor d.o.o.     PREUZMI
 • Prilog 1_Ponudbeni list  PREUZMI
 • Prliog 2_Izjava o nepostojanju razloga isključenja PREUZMI
 • Prliog 3_Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije PREUZMI
 • Prilog 4_Troškovnik PREUZMI
 • Prilog 5_Ugovor   PREUZMI