Obavijest o nabavi

OBAVIJEST O NABAVI (OoN)

1. NAZIV, ADRESA I KONTAKT NOJN-A:

Naziv naručitelja: SWISSCOLOR d.o.o.
Sjedište: Gospodarska br. 2, 10298 Donja Bistra
OIB: 23856222941
Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr

2. OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave su slijedeći strojevi i oprema:

 • Linija za punjenje 1 – 1 kom
 • Linija za miješanje – 1 kom
 • Kompletna linija za puhanje – 1 kom
 • Linija za punjenje 2 – 1 kom
 • Plinski viličar – 1 kom
 • Obilježavanje proizvoda Inkjet – 1 kom

Ostali podaci detaljno su opisani u Dokumentaciji za nadmetanje.

3. VRSTA JAVNOG NADMETANJA

Javno nadmetanje u jednoj fazi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.

4. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Ponude, bez obzira na način dostave, moraju biti dostavljene najkasnije do 30.09.2017. godine u 11:00 sati, na adresu iz točke 1 ili e-mail adresu: swisscolor@swisscolor.hr.

5. JEZIK NA KOJEM PONUDA MORA BITI DOSTAVLJENA

Hrvatski, engleski ili njemački jezik.

6. ELEKTRONIČKA ADRESA ZA DODATNE INFORMACIJE

Elektronička pošta: swisscolor@swisscolor.hr
www.swisscolor.hr

Dokumentacija za nadmetanje čini prilog ove Obavijesti.

Donja Bistra, 11.09.2017.g.

DOKUMENTACIJA:

 • Obavijest o nabavi Swisscolor d.o.o. PREUZMI 
 • Dokumentacija za nadmetanje Swisscolor d.o.o. PREUZMI 
 • Prilog 1_Ponudbeni list PREUZMI
 • Prliog 2_Izjava o nepostojanju razloga isključenja PREUZMI
 • Prliog 3_Izjava o ispunjenju uvjeta kvalifikacije PREUZMI
 • Prilog 4_Tehničke specifikacije PREUZMI
 • Prilog 5_Troškovnik PREUZMI