Obavijest o sufinanciranom projektu

OBAVIJEST O SUFINANCIRANOM PROJEKTU

Naziv projekta: Uvođenje ECO LABEL certifikata kao preduvjet širenja na tržište ekoloških proizvoda za čišćenje i osobnu higijenu KK.03.2.1.12.0068

Kontakt osoba: Krešimir Dujmović

Kontakt adresa elektroničke pošte: swisscolor@swisscolor.hr